STOKLARLA SINIRLI!

Nefes aldıracak avantajlar

Aydos ormanının temiz havası

Masmavi deniz manzarası.

Geniş yeşil alanlar ve sosyal aktivite alanları.

Gri su sistemi sayesinde geleceği koruyan mühendislik sistemi.

Fonksiyonel mimari anlayış.

Merkezi lokasyon ve kolay ulaşım.

Ulaşılabilir fiyatlar ve yüksek prim potansiyeli.

Nefes aldıracak avantajlar

Çocuklarımıza temiz bir çevre, sağlıklı bir nefes bırakmak istiyoruz

Sürdürülebilir bir yaşam sunmak için suyu her detayda akıllıca kullanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden evsel atık sularınızın MSY Nefes’te çok özel bir yeri var.

Projemizin mimari detaylarına özenle entegre edilen gri su sistemi sayesinde, lavabo ve duşlardan şehir şebekesine akan atık suları arıtarak bodrum katta yağmur suları ile birlikte depolayacağız. Geri dönüştürülen atık suların tekrar kullanımı sayesinde doğal su kaynaklarında %50 su tasarrufu sağlayacağız.

Bir Nefes Galeri

Her Yere Kolayca Ulaşın

Metro

5 dk

Marmaray

8 dk

Sahilyolu

7 dk

IDO (Yalova-Adalar)

7 dk

Avrasya Tüneli

20 dk

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

20 dk

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

30 dk

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

40 dk

Osmangazi Köprüsü

30 dk

E-5 (D100)

5 dk

E-80 (TEM)

10 dk

Sabiha Gökçen Havalimanı

10 dk

İstanbul Havalimanı

60 dk

Büyüleyici Bir Nefes

Marmara Denizi’ni evinizin bir parçası olarak hayal edin, huzur veren dalgalara kulak verin, her mevsim Aydos Ormanı’nın görsel şölenlerinin sizi selamlamasına hazır olun. MSY Nefes’teki yeni yaşamınızda biriktirebileceğiniz birçok anı sizleri bekliyor.

Adres

MSY Nefes Satış Ofisi‚ Çınardere Mah. 450 Konutlar Cad. No: 20 Pendik/ISTANBUL

E-Posta

Bİlgİ Almak İÇİn Formu Doldurun

MSY YAPI TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA INTERNET ERİŞİM KAYDI TUTULMASINA YÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Okan Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://msyyapi.com.tr’den yer alan MSY YAPI Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı kapsamında, internet erişim kaydınızın tutulması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı doğrultusunda, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet erişimi sağlamanız yöntemi ile elektronik ortamda, internet erişim kaydınızın tutulması amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://msyyapi.com.tr ’den ulaşabileceğiniz MSY YAPI Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.